Donnerstag, 2. Mai 2013Tri Čarobnice!!!!


Sastale se tri Čarobnice da ostvare čarobnost sveta.


Jedna daje lepotu, druga ljubav, treća milost. Prva dade lepotu i uhvati sebi davanjem ljubav i milost. Druga dade ljubav i primi lepotu i milost. Treća dade milost i priihvati lepotu i ljubav. 

Izmešaše sve to zajedno i poslaše svetu na korist. Gde god ova kombinacija zakuca na vrata, postade sve ljubav, lepota i milost. To se zove POZITIVNA ENEGIJA ili drugim rečima u našem narodu BOG.

I tako ove tri Čarobnice ostvariše svuda po svetu BOGA, koji postade deo čovečanstva, bez prekida. Ovim je BOG sam i sišao na Zemlji uz pomoć tri Čarobnice...... ♥

Pipina mašta, koja može svašta.

Autor: Pipi Mila Dragica

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen