Freitag, 3. Mai 2013


Pobeda Je Jedini Put
Šta je to sa tobom?
Gde je tvoja veza sa Bogom?
Zar misliš da postoje više izvora?
I da ti ne trebaš ličnog izbora?

Samo je jedan put pravilan,
Božiji, snažan i moćan.
Ostale su stvari sitne,
Nisu one nikom bitne.

Pobeda je jedina svetlost
samo ona vodi u večnost.
Pobeda nek' je i tvoje ime
Pomiri se već jednom sa time.

Autor: Pipi Mila Dragica

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen