Dienstag, 30. April 2013


Dokaz
Zar ti treba nešto više
od moje ljubavi snažne?
Zar misliš da će moći
da ti budu važne,
neke druge stvari
i neke ljubavi prazne?

Nadaš li se nečemu
što nije u fokusu tvom?
Bežiš li od mene
u životu zbunjenom? 
Težiš li svom bolu
da ne bi bio sa mnom?

Misliš li da imaš
neku drugu prugu,
da te odvede daleko
u još veću tugu?
Zar ti nisam dokaz
u začaranom našem krugu?

Dokaz vide svi
sem tebe samoga,
ljubav ruši granice
sve do srca moga,
zarobljeni jesmo
u ljubavi našega BOGA.

Autor: Pipi Mila Dragica

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen