Sonntag, 8. Dezember 2013


LJUBAV BEZ PROGRAMA


Mislila sam da si snaga,
da sam srcu tvome draga,
želela sam mnogo toga
svesna želje srca moga.

Htela sam zvezde da dodirnemo,
da se sa svim andjelima mirimo,
da zasvetli planeta cela
i prepozna se ljubav vrela.

Želja mi je da te taknem,
u zagrljaj ti se primaknem,
da me stisneš nežno, jako
i ne mariš za svet nikako.

Jer nije to sve od Boga
al' ne znaju mnogo toga,
tek se uče da saznanju,
da je ljubav u davanju.

Zato čekam mirne duše
da se svi programi sruše,
da svi ljudi ljubav shvate
i njeno moćno stanje prihvate.

Tek onda je sve u redu,
ne dela se po obredu,
već se svako svakome raduje
i blagoslov se daruje.

A posle toga lako shvatiš,
da ljubav smeš da prihvatiš,
da ti niko zakon nije
i da mudrost ljubav krije.


Autor: Pipi Mila Dragica

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen